Informujemy, że w dn. 15.09.17. zostało uruchomione centralne ogrzewanie.

W niektórych lokalach może powstać konieczność odpowietrzenia grzejnika.

Aby odpowietrzyć grzejnik należy odkręcić płaskim śrubokrętem zawór odpowietrzający znajdujący się po przeciwnej stronie grzejnika niż termostat (grzejniki pokojowe) lub na górze grzejnika (grzejniki w łazienkach). Grzejnik jest odpowietrzony gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

       „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 30.08.17. otrzymali:

Rozliczenie mediów za okres 01.01.17. – 30.06.17.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 07.09.17.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

 Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
           „Dzieci Warszawy 27A”

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 31.08.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G - 01.09.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

W związku z informacjami od Właścicieli o próbach wejścia do lokali przez osoby postronne, zwracamy się do Państwa o zamykanie na klucz drzwi do mieszkań. Prosimy również o zgłaszanie wszelkich podobnych zdarzeń do Biura Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

      „Dzieci Warszawy 27a”

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 27.07.2017 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 28.07.2017 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.