Dnia 14.03.2018 r. odbyło się Roczne Walne Zebranie Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A”.

Informujemy, że w związku z brakiem kworum, głosowanie prowadzone jest w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapraszamy do głosowania codziennie w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
„Dzieci Warszawy 27A”

W związku z myciem płyty garażu według harmonogramu:

     - część z wjazdem od kl. A – 01.03.2018 (czwartek)

- część z wjazdem od kl. G – 02.03.2018 (piątek)

prosimy o parkowanie samochodów w godzinach
9:00-16:00 na zewnętrznych miejscach parkingowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

„Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 23.02.18. otrzymali do skrzynek pocztowych:

1. Rozliczenie mediów za okres 01.07.17.-31.12.17.,

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 r.,

3. Zaproszenie na Roczne Walne Zebranie Właścicieli wraz z projektami uchwał,

4. Informację o podjęciu w drodze indywidualnego zbierania głosów uchwały 6/2017.

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 05.03.18.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że Właściciele, którzy wyrazili pisemną zgodę na dostarczanie pism i zawiadomień przez Zarząd Wspólnoty do skrzynek pocztowych w dn. 12.01.18. otrzymali:

Informację o obowiązku zgłoszenia do opodatkowania udziału w częściach wspólnych nieruchomości

Pozostałych Właścicieli zapraszamy po odbiór w/w dokumentów w godzinach otwarcia Biura Wspólnoty. Dokumenty można odbierać do dn. 19.01.18.

Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane listem poleconym. Koszt listu poleconego obciąża adresata przesyłki.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej

           „Dzieci Warszawy 27A”

Informujemy, że w dn. 10.01.18. i 11.01.18. będzie miała miejsce Wizyta Duszpasterska.

Wizyta rozpoczyna się od godziny 19:00 i przebiega wg. następującego harmonogramu:

10.01.18. – od lokalu 1 do 195

11.01.18. – od lokalu 196 do 241

Propozycje indywidualnych terminów wizyt prosimy zgłaszać bezpośrednio w Kancelarii Parafialnej Parafii Świętej Rodziny lub telefonicznie pod nr. 22 662-23-23.

© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.